Helena Gao 1100X1372 Helena Gao 1100X1372

HELENA GAO

Helena Gao kommer fra et multikulturelt hjem. Med en mor fra Kina og en far fra Viborg er hun vokset op med en følelse af at skille sig ud. Som barn forsøgte hun at smelte så meget sammen med sine omgivelser som muligt, og ville helst ikke have bragt sin kinesiske baggrund på banen. Det mindede hende om, at hun blev set som anderledes.

Men med anerkendelsen af, at det var umuligt at adskille sig fra sit ophav, begyndte Helena at bruge musik til at skabe et rum, som var fri for udefrakommende forventninger og fordomme. rodløsheden, der prægede hendes barndom fortolkes nu i hendes musik. Her opstår mødet mellem den venlige popmelodi og de ubekymrede, eksperimenterende arrangementer, hvis samspil afbilleder Helena som menneske. Helenas musikalske opdragelse startede allerede som 3-årig, hvor hendes kinesiske bedsteforældre var på besøg i Danmark og havde medbragt musikvideoer fra 80’erne på VHS. Herefter gik dagene med at danse rundt med balloner på armene og synge med på videoerne.

Teenage-årene blev brugt i selskab med Radiohead, hvor både tracklister og tekster blev nøje indstuderet. Helena kunne relatere til rockgruppens melankolske udtryk: “Melankolien og af og til den altopslugende sørgmodighed, som de kunne udtrykke, var jeg virkelig på bølgelængde med. Det gik op for mig, at jeg kunne bruge de klavertimer, jeg havde i baggagen, på at spille de sange, der gav mening for mig emotionelt. Det gav mig et output, når jeg følte mig socialt usikker. Det blev hurtigt til, at jeg skrev mine egne sange.”

Af samme årsag er især Radioheads eksperimenterende harmonikker og alsidige udtryk en stor inspirationskilde til Helena Gao, som i dag går på Det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Her udforsker hun komposition, produktion og øvrige musikalske evner på mange parametre, og begår sig nu også som DIY-artist.

Resultatet er indtil videre blevet til EP’en Extended Adolescence, som udkommer d. 20. november 2020. På EP’en udtrykker Helena sit følelses- og tankeregister, og man mærker både stemmen af generation Z og en barndommens illusion, der opløses gennem teenage-årenes ensomhed. Helena udtaler: “Extended Adolescence er et begreb, der er opstået for nyligt. Overgangen fra barn til voksen er trukket ud, og vor tids ungdom føler forvirringen et stykke op i 20’erne. EP’en er en samling af mine egne forvirringsmomenter i en tid, hvor jeg havde håbet på at have det meste under kontrol og afvænnet mig dårlige vaner, men gang på gang finder ud af, at jeg stadig har meget at lære. Sonisk er der taget inspiration fra klassiske singersongwriter-baskere fra eks., Fleetwood Mac og The Beatles, der møder eksperimenterende produktionselementer a la, Björk og St. Vincent.”

Med rod i sine teenageår bruger Helena desuden EP’en til at udtrykke sit følsomme jeg: “Jeg er ofte blevet set som et skrøbeligt menneske, fordi jeg græd meget. Selvom jeg altid gerne ville virke rolig og fattet, kunne jeg af og til ikke styre mine følelsesudladninger, og blev kaldt ”Crazy Asian” af skolekammerater, fordi min glæde var for ekstrem og min bedrøvelse var for tårefyldt. Jeg bruger min følsomhed, når jeg laver musik. Det munder ud i genkendelige bekymringer, og livsmomenter fortalt gennem pompøse melodilinjer.”

Discover